Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
48/2014 2014-08-25 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2014 do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, w którym informuje o nabyciu przez spółkę zależną w dniu 14 sierpnia 2014 roku, w transakcji pakietowej, 550.000 sztuk akcji Boryszew S.A.
Nabycie akcji spowodowało zmianę udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów o 1% na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A.
Przed dniem transakcji – 13 sierpnia 2014 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 116.290.819 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowiło 52,859% udziału w kapitale zakładowym spółki i pośrednio poprzez spółki zależne 9.503.851 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowiło 4,32% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane bezpośrednio i pośrednio przez spółki zależne akcje uprawniały do 125.794.670 głosów na WZ, co stanowiło 57,179% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.
Na dzień 19 sierpnia 2014 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 116.604.979 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 53,00% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki zależne 10.053.851 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 4,569% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje uprawniały do 126.658.830 głosów na WZ, co stanowiło 57,572% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.


Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »