Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
47/2014 2014-08-14 Ustanowienie zastawu finansowego na instrumentach finansowych

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała drugostronnie podpisaną z DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Umowę zastawu finansowego na instrumentach finansowych.

Przedmiotem ustanowionego zastawu finansowego jest 1.482.758 sztuk akcji Impexmetal S.A., należących do Boryszew S.A.

Zastaw został ustanowiony na rzecz DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 45.000.000,00 PLN, celem zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu:
- Umowy Kredytowej o kredyt odnawialny z dnia 16 grudnia 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami w kwocie 30.000.000,00 PLN.
Wartość nominalna akcji będących przedmiotem zastawu wynosi 593,1 tys. PLN, a ich wartość bilansowa w księgach rachunkowych Boryszewa S.A. na dzień 31 marca 2014 roku wynosiła 4.596,5 tys. PLN.
Ww. akcje stanowią 0,74 % kapitału zakładowego Impexmetal S.A. i dają 0,74 % głosów na walnym zgromadzeniu.

Nie ma powiązań pomiędzy Boryszew S.A. i jego osobami zarządzającymi a DNB Bank Polska Spółka Akcyjna i jego osobami zarządzającymi.

Wartość przedmiotu zastawu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 mln euro, przeliczonej wg średniego kursu NBP, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 RO

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »