Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
45/2014 2014-07-29 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 18 lipca 2014 roku o dokonaniu wpisu zmiany Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 25 czerwca 2014 roku (Sygnatura sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/036256/14/673), polegającej na:
1. W § 11 skreśla się ust. 7.
2. W § 12 ust.11 dodaje się ppkt. 14) i 15) o treści:
14) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
15) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki.

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »