Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
44/2014 2014-07-29 Przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych przez Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) ("Ustawa"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2014 z dnia 28 lutego 2014r., informuje, iż
w dniu 28 lipca 2014r. dokonał przedterminowego wykupu 70 sztuk obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 1.000.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 70.000.000,00 zł, objętych przez Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w dniu 28 lutego 2014 r., z terminem wykupu w dniu
30 września 2015 r.
Obligacje zostały wykupione ze środków własnych Boryszew S.A., wg ich wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki. Obligacje zostały nabyte w celu umorzenia.
Spółka Boryszew S.A., jak i Impexmetal S.A., wchodzą w skład Grupy Kapitałowej Boryszew. Członek Zarządu Spółki (Pan Piotr Szeliga) oraz członkowie Rady Nadzorczej (Pan Arkadiusz Krężel, Pan Zygmunt Urbaniak) są jednocześnie członkami Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
Ze względu na fakt, iż wartość wykupionych obligacji przewyższa wysokość 10% kapitałów własnych Boryszew S.A., powyższe zdarzenie uznaje się za nabycie aktywów o znacznej wartości.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 i 6 RO

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »