Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
42/2014 2014-07-25 Nabycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Boryszew S.A., informuje, że w dniach 24 i 25 lipca 2014 roku Impexmetal S.A. spółka

zależna od Boryszew S.A. nabyła w transakcjach pakietowych na Giełdzie Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A. łącznie 9.200.000 sztuk akcji Alchemia S.A.


Akcje zostały nabyte za łączną kwotę 48.760.000 zł, tj. 5,30 zł za 1 akcję.


Członek Rady Nadzorczej Boryszew S.A. jest jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Alchemia

S.A.


Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne Impexmetal S.A.


Ze względu na fakt, iż wartość nabytych przez Impexmetal S.A. aktywów przewyższa 10%

kapitałów własnych Boryszew S.A., tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia

Podpis
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »