Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
37/2014 2014-06-24 Informacja osób zobowiązanych

Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienia, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Zarządu Boryszew S.A. i dwóch Członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A., pełniących jednocześnie funkcje nadzorcze w Impexmetal S.A. o zbyciu przez Impexmetal S.A. 6.974.581 akcji Boryszew S.A.
Transakcja została przeprowadzona poza rynkiem regulowanym na podstawie zawartych w dniu 17 czerwca 2014 roku dwóch umów przeniesienia akcji.

 

Data transakcji                Liczba akcji                Średnia cena za 1 akcję
17.06.2014                        6.974.581                                   5,35

 

 

Osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikację danych osobowych.


Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »