Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
33/2014 2014-06-17 Zawiadomienie spółki Impexmetal S.A. o zmianie udziału

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki zależnej Impexmetal S.A. o zbyciu w dniu 17 czerwca 2014 roku 6.974.581 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 3,17% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. Transakcja została przeprowadzona poza rynkiem regulowanym na podstawie zawartych w dniu 17 czerwca 2014 roku dwóch umów przeniesienia akcji.

Transakcja ta spowodowała zmniejszenie poniżej progu 5%, dotychczas posiadanego przez Impexmetal S.A i Grupę Kapitałową Boryszew, udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.

Przed dokonaniem ww. transakcji Spółka Boryszew S.A. posiadała 4.328.432 akcje własne, stanowiące 1,97% udziału w kapitale zakładowym i pośrednio poprzez spółkę zależną Impexmetal S.A. 12.000.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 5,45% udział w kapitale zakładowym. Łącznie Grupa Kapitałowa Boryszew posiadała 16.328.432 akcje Boryszew S.A., co stanowiło 7,42% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.

Po przeniesieniu akcji Spółka Boryszew S.A. posiada 4.328.432 akcje własne, stanowiące 1,97% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółkę zależną Impexmetal S.A. 5.025.419 akcji Boryszew S.A., stanowiących 2,28% kapitału zakładowego Spółki.
Grupa Kapitałowa Boryszew posiadała 9.353.851 akcje Boryszew S.A., co stanowi 4,25% udziału
w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »