Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
23/2014 2014-03-21 Podpisanie Listu intencyjnego w sprawie nabycia aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący nr 23/2014
 

Zarząd Boryszew S.A.(„Spółka”), informuje, iż w dniu 21 marca 2014r. Spółka podpisała List intencyjny z Udziałowcami Spółki Tensho Poland Corporation Spółka z o.o. z siedzibą w Ostaszewie (TPC), tj. Mitsui & Co. Limited, Tokio, Japan, Mitsui & Co. Deutschland, Düsseldorf, Germany, Tensho Electic Industries Co. Ltd., Tokio, Japan, Sanko Corp. Ltd., Tokio, Japan, w sprawie nabycia 80% udziałów Spółki.
 

Przedmiotem Listu jest określenie zasad sprzedaży przez dotychczasowych udziałowców spółki TPC na rzecz Boryszew S.A. 136.000 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 68.000.000 złotych, stanowiących 80% kapitału zakładowego (z opcją zakupu pozostałych 34.000 udziałów stanowiących 20% kapitału zakładowego). Transakcja obejmuje zakup 80% udziałów za kwotę 1,6 mln euro oraz przejęcie przez Boryszew SA zadłużenia odsetkowego TPC za kwotę 9 mln euro, co razem stanowi 10,6 mln euro.
 

Zgodnie z postanowieniami podpisanego Listu intencyjnego umowy sprzedaży Udziałów zostaną zawarte odrębnie przez każdego z Udziałowców Szczegółowe warunki umów nabycia udziałów, które będą wiązać Strony, zostaną określone na podstawie przyjętych w Liście Intencyjnym postanowień.
Powyższy List intencyjny nie stanowi zobowiązania Stron do zawarcia Umowy sprzedaży udziałów.
TPC jest producentem wysokiej jakości wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym:
- elementów dla przemysłu telewizyjnego (zarówno detale zewnętrzne, jak i detale montażowe wewnętrzne),
- plastikowych części dla sektora motoryzacyjnego,
- opakowań oraz innych produktów, mających szerokie zastosowanie w procesach logistyczno-spedycyjnych (palety plastikowe, kontenery, skrzynki oraz pojemniki) a także pojemniki na odpady medyczne.

Zgodnie z art. 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
 

Podpisy:

Piotr Szeliga - Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »