Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
21/2014 2014-03-12 Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Boryszew SA oraz kontraktami terminowymi, w związku z procedurą scalenia akcji.

W nawiązaniu do raportu bieżącego Zarządu Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”) nr 19/2014 z

dnia 7 marca 2014 roku w sprawie złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań Boryszew

S.A., Spółka informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek

Emitenta podjął w dniu 11 marca 2014 roku uchwałę nr 277/2014 w sprawie zawieszenia na

Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki Boryszew S.A. oraz kontraktami terminowymi na te

akcje, w związku z procedurą scalenia akcji.


Spółka informuje, że procedura scalenia akcji Emitenta została wszczęta przez Zarząd Boryszew

S.A. w związku z treścią uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.02.2014 r.
Zawieszenie obrotu akcjami Spółki oraz kontraktami terminowymi na te akcje nastąpi w okresie od

dnia 17 marca 2014 r. do dnia 1 kwietnia 2014 r. włącznie.


Wobec powyższego Spółka informuje, że:


1) zlecenia maklerskie na akcje Emitenta i kontrakty terminowe przekazane na giełdę a nie

zrealizowane do dnia 14 marca 2014r. (włącznie) tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w

tym dniu,
2) w okresie zawieszenia obrotu zlecenia maklerskie na akcje Spółki i kontrakty terminowe nie będą

przyjmowane.


W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje pełną treść uchwały Zarządu GPW S.A. w

Warszawie nr 277/2014 z dnia 11.03.2014 roku.

Podpisy:
Miłosz Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu
Paweł Tokłowicz – Prokurent
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »