Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
15/2014 2014-02-28 Emisja obligacji

W dniu 28 lutego 2014 roku, w ramach nowego Programu emisji obligacji imiennych, dokonana została emisja obligacji, która zastępuje:


- 38 obligacji imiennych Serii G o nominale 1.000.000,00 zł każda, wyemitowanych przez Boryszew S.A. w dniu 1 października 2012 roku,


- 1 obligację imienną Serii I o nominale 1.000.000,00 zł, wyemitowanych przez Boryszew S.A. w dniu 31 stycznia 2013 roku,


- 63 sztuk obligacji imiennych Serii K o nominale 1.000.000,00 zł każda, wyemitowanych przez Boryszew S.A. w dniu 2 września 2013 roku,


- 15 sztuk obligacji imiennych serii L o nominale 1.000.000,00 zł każda, wyemitowanych przez Boryszew S.A. w dniu 27 listopada 2013 roku.


1) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje imienne, emitowane w formie dokumentu, niezabezpieczone, kuponowe, odsetki płatne w okresach kwartalnych.
2) Wielkość emisji:
117 obligacje o łącznej wartości nominalnej 117.000.0000 PLN.
3) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:
Wartość nominalna obligacji wynosi 1.000.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.
4) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: 102 obligacje zostaną wykupione w dniu 30 września 2015 roku wg ich wartości nominalnej, 15 obligacji zostanie wykupionych w dniu 31 marca 2014 roku, wg ich wartości nominalnej.
Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych wg zmiennej stopy procentowej.
5) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:
Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji wartość zaciągniętych przez Boryszew S.A. zobowiązań wynosi 708.317 tys. złotych.
Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu obligacji proponowanych do nabycia wynosi 700.000 tys. złotych.

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »