Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
14/2014 2014-02-27 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 lutego 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, na podstawie artykułu 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w którym informuje, iż w dniu 19 lutego 2014 roku zbył w transakcjach giełdowych 10.821.644 sztuki akcji Boryszew SA.
Transakcja ta spowodowała zmianę udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów o 1% na walnym zgromadzeniu spółki Boryszew SA.


Przed dniem transakcji – 18 lutego 2014 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 1.150.813.028 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 52,309% udziału w kapitale zakładowym spółki i pośrednio poprzez spółki od niego zależne 182.784.308 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 8,308% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane bezpośrednio i pośrednio przez spółki od niego zależne akcje uprawniały do 1.333.597.336 głosów na WZ, co stanowiło 60,618% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.


Na dzień 24 lutego 2014 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 1.138.031.384 sztuk akcji Boryszew SA, stanowiących 51,729% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki od niego zależne 163.534.308 sztuk akcji spółki Boryszew SA, stanowiących 7,433% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje uprawniają do 1.301.565.692 głosów na WZ, co stanowi 59,162% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »