Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
1/2014 2014-01-17 Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi – Wydział XV Gospodarczy Rejestru Zastawów
o wpisie w dniu 14.01.2014r. do rejestru zastawów – papierów wartościowych, które znajdują się w publicznym obrocie.

Przedmiotem ustanowionego zastawu są: 13.102.651 sztuk akcji Impexmetal S.A., należących do Boryszew S.A.

Zastaw został ustanowiony na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie do najwyższej sumy ubezpieczenia 39.000.000,00 EUR, celem zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu:

- Umowy Kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 04.08.2010r. wraz z późniejszymi zmianami w kwocie 9.000.000,00 EUR,

- Umowy Kredytowej o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym z dnia 26.09.2012r. wraz
z późniejszymi zmianami w kwocie 10.500.000,00 EUR

Wartość nominalna akcji będących przedmiotem zastawu wynosi 5.241.060,40 PLN, a ich wartość bilansowa w księgach rachunkowych Boryszewa S.A. na dzień 30 września 2013r. wynosiła 40,2 mln PLN.

Ww. akcje stanowią 6,55 % kapitału zakładowego Impexmetal S.A. i dają 6,55 % głosów na walnym zgromadzeniu.

Nie ma powiązań pomiędzy Boryszew S.A. i jego osobami zarządzającymi a Alior Bank S.A. i jego osobami zarządzającymi.

 

Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości – wartość akcji, będących przedmiotem zastawu, przekracza równowartość kwoty 1 mln euro.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 RO

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »