Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
88/2013 2013-12-16 Rejestracja połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.

Spółka Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 14 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców wpisu połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.


Połączenie nastąpiło zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 KSH tzn. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą – zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie połączenia Boryszew SA (jako Spółki Przejmującej) ze spółkami Boryszew ERG S.A. i Nylonbor Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmowane).


W związku z tym, iż Spółka Przejmująca jest jedynym Wspólnikiem Spółek Przejmowanych połączenie zostało przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH. Połączenie nastąpiło bez wymiany udziałów Nylonbor Spółka z o.o. oraz akcji Boryszew ERG S.A. na akcje Boryszew S.A.


Wskazanie podmiotów, które się połączyły:


1. Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie (96 – 500) ul. 15 sierpnia 106 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000063824.


Boryszew S.A., jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Boryszew, pełni funkcje zarządcze i nadzorujące w stosunku do spółek Grupy Kapitałowej Boryszew. Podstawowym przedmiotem działalności Centrali w Warszawie jest zarządzanie Grupą Kapitałową, której celem jest wzrost wartości Spółki w długim okresie.


Boryszew S.A. prowadził również działalność produkcyjną w oparciu o:


• Oddział Maflow w Tychach – producent przewodów dla branży automotive, w tym głównie klimatyzacyjnych, wspomagania kierownicy oraz gumowych różnego zastosowania, Oddział Elana w Toruniu – producent m.in. włókien ciętych oraz włókien ciągłych (do lutego 2009 roku), granulatu PET oraz włókien technicznych.


• Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina – zajmuje się produkcją walcówek aluminiowych, drutów i przewodów napowietrznych ze specjalnych stopów aluminium o konstrukcjach eliminujących zagrożenie zjawiskami typu „black – out”


• Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu – zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami,


• Oddział YMOS w Kędzierzynie – Koźlu – nie prowadzi działalności operacyjnej
Spółki


2. Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie ul. 15 sierpnia 106 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288711.


Boryszew ERG SA w Sochaczewie posiada zdywersyfikowany portfel produktów z branży chemicznej. Sztandarowym produktem Spółki jest płyn do chłodnic "Borygo", którego marka znana jest w całej Polsce od wielu lat.


3. Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie: 96 – 500 Sochaczew, ul. 15 sierpnia 106, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053494.


Spółka Nylonbor specjalizuje się w wytwarzaniu nowoczesnych poliamidów konstrukcyjnych, które wykorzystywane są do produkcji elementów maszyn i urządzeń. Poliamidy konstrukcyjne charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami i stanowią bardzo mocną alternatywę dla elementów wykonanych z metalu.


Po połączeniu Boryszew ERG i Nylonbor będą prowadzić działalność gospodarczą jako Oddziały Spółki.

Zgodnie z par. 5.1 pkt 14 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

 

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »