Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
87/2013 2013-11-28 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

Spółka Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 27 listopada 2013 roku, jednostka zależna od Boryszew S.A. nabyła 15 obligacji imiennych, o wartości nominalnej 1.000.000 PLN każda, w ramach Programu emisji 3 – letnich obligacji imiennych Boryszewa S.A.
Obligacje zostały nabyta po Cenie Emisyjnej za łączną kwotę 15.000.000,00 PLN.
Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych.
Termin wykupu obligacji – 28 lutego 2014 roku.
Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostki zależnej

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »