Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2007

Numer raportu Data raportu Temat raportu
14/2007 2007-03-16 Zawiadomienie o zmianie udziału Pana Romana Karkosika w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, iż na podstawie informacji uzyskanych w dniach 12 i 13 marca 2007 roku od spółek zależnych o transakcjach na akcjach Spółki Boryszew, a także z powodu bezpośrednio dokonanych transakcji na akcjach Spółki Boryszew S.A., zmienił się udział Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew SA.
Dnia 8 marca 2007 roku Pan Roman Karkosik zbył pośrednio przez podmioty zależne oraz bezpośrednio w transakcjach giełdowych łącznie 1.539.139 sztuk akcji spółki Boryszew S.A., natomiast dnia 13 marca 2007 roku nabył pośrednio poprzez podmioty zależne 393.110 sztuk akcji Boryszew S.A.
Przed zmianą udział Pana Romana Karkosik w Boryszew S.A. wynosił 41.539.139 akcji, co stanowiło 66,26% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały 41.539.139 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 65,98% ogólnej liczby głosów.
Na dzień dzisiejszy Pan Roman Karkosik jest posiadaczem wraz z podmiotem zależnym 40.393.110 sztuk akcji Boryszew S.A. (bezpośrednio 40.000.000 sztuk oraz pośrednio 393.110 sztuk akcji) stanowiących 64,436% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dają 40.393.110 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 64, 167% ogólnej liczby głosów na WZ.

Jednocześnie Pan Roman Karkosik poinformował Boryszew S.A., iż w okresie dwóch lat nie zamierza zbywać akcji spółki Boryszew.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy:

Adam Chełchowski
Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »