Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2007

Numer raportu Data raportu Temat raportu
56/2007 2007-10-19 Nabycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 18 października 2007 roku złożył oświadczenie, że Boryszew S.A. jako dotychczasowy wspólnik spółki pod firmą InterFlota Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie stosownie do postanowień uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym InterFlota Sp. z o.o. 400 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 złotych i pokrywa je w całości gotówką.
Pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego dokonane zostało przez Boryszew S.A. w dniu 19 października 2007 roku.
Po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym kapitał zakładowy spółki InterFlota Sp. z o.o. wynosić będzie 250.000,00 złotych i dzielić się będzie na 500 udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy.
Przedmiotem działalności Spółki jest wynajem samochodów osobowych.

Nabyte aktywa uznaje się za aktywa o znacznej wartości ponieważ przekraczają 20% kapitału zakładowego spółki pod firmą InterFlota Sp. z o.o.

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »