Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2008

Numer raportu Data raportu Temat raportu
50/2008 2008-10-06 Zawiadomienie o zmianie udziału Pana R.K. Karkosika w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 października 2008 roku Spółka otrzymała od Pana Romana Krzysztofa Karkosika informację, na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż spółka od niego zależna Taleja Sp. z o.o. zbyła akcje Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus S.A., co spowodowało zmianę jego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 50% na walnym zgromadzeniu spółki NFI Krezus S.A. Powyższa sytuacja wpłynęła na zmianę jego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w spółce Boryszew S.A. Przed zmianą tj. dnia 5 października 2008 r. udział Pana Romana Krzysztofa Karkosika w spółce bezpośrednio oraz pośrednio przez podmiot zależny spółkę NFI Krezus S.A. wynosił 41.530.899 akcji, co stanowiło 66,25% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały 41.530.899 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 65,98% ogólnej liczby głosów. Na dzień dzisiejszy Pan Roman Krzysztof Karkosik jest posiadaczem bezpośrednio 40.600.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 64,77% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dają 40.600.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 64,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Podpis:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu Spółki

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »