Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2008

Numer raportu Data raportu Temat raportu
33/2008 2008-06-24 Zawiadomienie o zmianie udziału Pana Romana Karkosika w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika o nabyciu na sesji giełdowej w dniu 20 czerwca 2008 roku 28.000 sztuk akcji Boryszew S.A., w związku z czym zmienił się jego udział w ogólnej liczbie głosów o 1% na WZ.
Przed zmianą, tj. 19 czerwca 2008 roku udział Pana Romana Karkosik w spółce bezpośrednio oraz pośrednio poprzez podmioty zależne wynosił 41.000.050 akcji, co stanowiło 65,40% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały 41.000.050 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 65,13% ogólnej liczby głosów.
Na dzień dzisiejszy Pan Roman Karkosik jest posiadaczem wraz z podmiotem zależnym 41.050.000 sztuk akcji Boryszew S.A. , stanowiących 65,48% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dają 41.050.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 65,21% ogólnej liczby głosów na WZ.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy:

Marcin Guryniuk – Pełnomocnik Zarządu
Małgorzata Goczyńska – Pełnomocnik Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »