Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
47/2009 2009-11-09 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 9 listopada 2009 roku otrzymał od Pana Romana Krzysztofa Karkosika zawiadomienie o transakcji zbycia w dniu 28 października 2009 roku 700.000 sztuk akcji Boryszew S.A., co spowodowało zmianę udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów o 1% na WZ Boryszew S.A.
Dnia 27 października 2009 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał 38.004.000 sztuk akcji, co stanowiło 60,62% udziału w kapitale zakładowym, posiadane akcje dawały 38.004.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 60,38% ogólnej liczby głosów na WZ.
Na dzień dzisiejszy Pan Roman Krzysztof Karkosik jest posiadaczem 37.304.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 59,51% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dają 37.304.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 59,27% ogólnej liczby głosów na WZ.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy:

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »