Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
28/2009 2009-07-17 Informacja o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów półrocznych rozszerzonych o sprawozdanie jednostkowe

Ze względu na fakt, iż Boryszew S.A. jest jednostką dominującą, ale również jedną z wielu spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Boryszew, w celu zapewnienia akcjonariuszom maksymalnej ilości danych zarówno o Boryszew SA, jak i spółkach zależnych, Zarząd Boryszew S.A. oświadcza, że od raportu za I półrocze 2009 roku będzie przekazywać skonsolidowane raporty półroczne rozszerzone o sprawozdania jednostkowe.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 roku, rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe, zostanie przekazany do publicznej wiadomości, zgodnie z raportem bieżącym nr 10/2009 z dnia 27 marca 2009 roku, w dniu 28 sierpnia 2009 roku.

Zgodnie z par. 83 ust. 1 pkt.3

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »