Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
24/2009 2009-06-23 Uzupełnienie projektów uchwał na ZWZ Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że uzupełnia projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 26 czerwca 2009 roku w siedzibie Impexmetal S.A. w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, opublikowane w RB nr 20/2009 z dnia 17 czerwca 2009 roku, o uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

(Projekt)
Uchwała Nr 18A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 26 czerwca 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości:
1. prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie wsi Godzikowice, w gminie Oława, o powierzchni 3,3 ha, objętego księgą wieczystą, o numerze KW Nr 18890,
2. prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie wsi Ścinawa, w gminie Oława, o powierzchni 4,74 ha, objętego księgą wieczystą, numerze KW Nr 18891.

§ 2
Ostateczne warunki sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 wymagają akceptacji Rady Nadzorczej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:
Wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Oława, umożliwi Zarządowi Boryszew S.A. przeprowadzenie procesu restrukturyzacji, uwolnione środki pieniężne pozwolą na częściową spłatę kredytów zaciągniętych przez spółkę, wykup obligacji wyemitowanych przez Boryszew S.A. oraz polepszenie zdolności kredytowej.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 RO

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »