Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
93/2010 2010-12-30 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 30 grudnia 2010 roku Spółka otrzymała od Pana Romana Krzysztofa Karkosika zawiadomienie o zmianie udziałów, w związku z rejestracją w dniu 29 grudnia 2010 roku przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Boryszew S.A. w drodze emisji 752.238.564 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
Przed zmianą Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał 222.318.397 sztuk akcji i stanowiło to 59,11% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 430.848.357 sztuk praw do akcji spółki Boryszew S.A. Posiadane akcje dawały 222.318.397 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 59,07% ogólnej liczby głosów na WZ.
Na dzień dzisiejszy Pan Roman Krzysztof Karkosik jest posiadaczem 222.821.924 sztuk akcji Boryszew S.A. oraz 430.947.258 sztuk praw do akcji spółki Boryszew S.A., co daje łącznie 653.769.182 sztuki, które stanowią 57,94% udziału w kapitale zakładowym.
Posiadane akcje i prawa do akcji dają 653.769.182 głosy na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 57,93% ogólnej liczby głosów na WZ.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »