Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
85/2010 2010-12-15 Rejestracja praw do akcji serii F

Zarząd Boryszew S.A. zawiadamia, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Uchwałą nr 830/10 z dnia 15 grudnia 2010 roku postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 752.238.564 prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Boryszew S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLBRSZW00094, pod warunkiem dopuszczenia tych praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.
Zarejestrowanie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Boryszew S.A. nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »