Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
84/2010 2010-12-13 Informacja osoby zobowiązanej

Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze o przydziale w dniu 8 grudnia 2010 roku 28 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Boryszew S.A., w trybie wykonania prawa poboru. Zapisy na akcje serii F Boryszew S.A. zostały dokonane za pośrednictwem domu maklerskiego, w którym były zdeponowane prawa poboru.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »