Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
61/2010 2010-08-24 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Boryszew za I półrocze 2010 roku

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż śródroczny skrócony skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Boryszew ( PSr_2010), zawierający śródroczny skrócony raport półroczny Boryszew S.A. za I półrocze 2010 roku, którego termin publikacji został określony w raporcie bieżącym Spółki nr 4/2010, na dzień 27 sierpnia 2010 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 26 sierpnia 2010 roku.

Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »