Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
57/2010 2010-08-16 Przyjęcie porozumienia zawartego pomiędzy Boryszew S.A., organizacjami związkowymi a spółkami Maflow i Man Servizi

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 56/2010 z dnia 26/07/2010 roku, Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

Do:
Prawny Przedstawiciel spółki Boryszew S.A
Komisarze Nadzwyczajni spółki Maflow SpA in a.s. i spółki Man Srl in a.s.

Trezzano sul Naviglio, 13 sierpnia 2010 roku

DOTYCZY: Protokół porozumienia z dnia 12 sierpnia 2010 roku

W dniu dzisiejszym odbyło się zgromadzenie pracowników mające na celu ocenę i przyjęcie porozumienia podpisanego, z zastrzeżeniem, dnia 12 sierpnia 2010 roku w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego, pomiędzy organizacjami związkowymi a spółkami Maflow, Man Servizi w zarządzie nadzwyczajnym oraz Boryszew SA, w wykonaniu procedury przewidzianej w art. 47 Ustawy nr 428/90.
Zdecydowaną większością głosów pracownicy przyjęli wyżej cytowany dokument.
W związku z powyższym Przedstawicielstwa Związków Zawodowych i organizacje związkowe wycofują zastrzeżenie dotyczące przedmiotowego protokołu.

Za Przedstawicielstwa Związków
Massimo Lettieri /-/ podpis czytelny

Przyjęcie porozumienia przez pracowników spełniło jeden z warunków zawieszających, zawartych w umowie przedwstępnej zawartej w dniu 26 lipca 2010 roku ze spółką Maflow S.p.A. oraz ze spółką Man Servizi S.r.l., dotyczącej przejęcie zakładów we Włoszech oraz zagranicznych spółek Grupy Maflow.

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »