Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
56/2010 2010-08-10 Nabycie przedsiębiorstwa Maflow Polska - wchodzącego w skład międzynarodowej Grupy Maflow' producenta z branży automotive

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2010 z dnia 01.06.2010 oraz raportu bieżącego nr 38/2010 z dnia 14.06.2010, Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, na podstawie której Boryszew S.A. nabył własność przedsiębiorstwa Maflow Polska Sp. z o.o., w skład którego wchodzą m.in:
a/ nieruchomość gruntowa, obszar 4,9209 ha zabudowana
dla której Sąd Rejonowy w Tychach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1T/00033310/6,
b/ ruchomości,
c/ środki obrotowe,
d/ prawa wynikające z umów handlowych, umów dzierżawy, umów najmu, umów leasingu,
za cenę w kwocie 73.911.480,83 zł (siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 83 grosze).
Zakład Maflow Polska, pod względem wielkości sprzedaży produktów finalnych w postaci przewodów do klimatyzacji jest największym zakładem w międzynarodowej Grupie Maflow. Udział w europejskim rynku automotive w tym segmencie szacuje się na poziomie 20-25% . W skład nabytego przedsiębiorstwa wchodzą trzy zakłady:
- Zakład Tychy – w którym produkowane są przewody do systemów
klimatyzacyjnych,
- Zakład Chełmek 1 – w którym produkowane są przewody klimatyzacyjne, przewody wspomagania
kierownicy oraz przewody aktywnego zawieszenia
- Zakład Chełmek 2 – zajmujący się produkcją przewodów z gumy.
Przedsiębiorstwo Maflow Polska stanowić będzie Oddział Boryszew S.A.
Grupa Boryszew wraz z przejętymi pracownikami z Oddziału Maflow w Tychach będzie zatrudniać prawie 6.000 pracowników - tym samym stanie się jednym z największych pracodawców prywatnych w Polsce.

Podpisy:

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »