Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
50/2010 2010-07-20 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu 19 lipca 2010 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, mocą której powołała Pana Roberta Bednarskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Pan Robert Bednarski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne.
Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz podyplomowe studia “Zarządzanie wartością firmy”.
Od sierpnia 2008 roku do czerwca 2010 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie, odpowiedzialnego za finanse i IT. Przeprowadził restrukturyzację i konsolidację zadłużenia finansowego Grupy Ciech.
W latach 2007 – 2008 jako Dyrektor Wykonawczy ds. Organizacji i Integracji w Grupie ORLEN, pełnił nadzór nad realizacją kompleksowego programu budowy wartości w Mazeikiu Nafta, realizując program restrukturyzacji ORLEN S.A. i zmiany modelu zarządzania Grupą ORLEN.
W latach 2005 – 2007 Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu spółki Basell Orlen Polyolefins, największego producenta poliolefin w Polsce. Koordynator od strony finansowej rozbudowy zdolności wytwórczych Spółki (projekt o wartości 500 mln EURO).
Dyrektor Biura Zarządzania Finansami w ORLEN S.A. w latach 2002 – 2005.
Od 1998 roku do 2002 roku Kierownik Działu Gospodarki Pieniężnej, ORLEN S.A.
W latach1996 – 1997 pracował w Ministerstwie Finansów.
Członek organów nadzorczych spółek Grupy ORLEN oraz Grupy Ciech, m.in. Unipetrol a.s., AB Mazeikiu Nafta, Zachem S.A., S.C. Uzinele Sodice Govora.
Od 2006 roku członek brytyjskiego stowarzyszenia biegłych księgowych ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Ponadto ukończył kursy z zakresu: finansowania projektów, zarządzania ryzykiem cenowym w przemyśle naftowym, oraz umiejętności menedżerskich.
Robert Bednarski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółek Grupy Boryszew S.A. Nie jest też wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 22 RO

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »