Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
47/2010 2010-07-02 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 2 lipca 2010 roku Spółka otrzymała od Pana Romana Krzysztofa Karkosika zawiadomienie o transakcji zbycia w dniu 30 czerwca 2010 roku 7.000.000 sztuk akcji Boryszew S.A., co spowodowało zmianę udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów o 1% na WZ Boryszew S.A.
Dnia 29 czerwca 2010 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał 224.333.910 sztuk akcji, co stanowiło 59,64% udziału w kapitale zakładowym, posiadane akcje dawały 224.333.910 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 59,60% ogólnej liczby głosów na WZ.
Na dzień dzisiejszy Pan Roman Krzysztof Karkosik jest posiadaczem 217.333.910 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 57,78% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dają 217.333.910 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 57,74% ogólnej liczby głosów na WZ.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy:

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »