Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
25/2010 2010-05-18 Informacja osoby zobowiązanej

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. zawiadomienie, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), o następującej treści:
„Na podstawie informacji opublikowanej przez spółkę Boryszew S.A. z dnia 12 maja 2010 roku zawiadamiam, iż dnia 10 maja 2010 roku Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Boryszew S.A. W związku z powyższym wraz z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu zmieni się liczba posiadanych przeze mnie głosów na WZ spółki Boryszew S.A. Przed rejestracją posiadałem 186.520.000 Praw do akcji spółki Boryszew S.A., które z dniem rejestracji dają 186.520.000 głosów na WZ spółki Boryszew S.A.”

Osoba, której dotyczy zawiadomienie, nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »