Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
22/2010 2010-05-12 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Boryszew S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 10.05.2010 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 313.432.735 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E.
Kapitał zakładowy Spółki po rejestracji ww. emisji wynosi 37.611.928,20 złotych i dzieli się na 376.119.282 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 257.050 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.955.450 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D i 313.432.735 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E,
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 376.376.332.
Jednocześnie Spółka informuje, że postanowienie Sądu nie jest prawomocne.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy:
Małgorzata Goczyńska – Pełnomocnik Spółki

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »