Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
4/2010 2010-01-20 Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku

2010.

Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową:
- za IV kwartał 2009 roku – 26 lutego 2010 roku,
- za I kwartał 2010 roku – 14 maja 2010 roku,
- za III kwartał 2010 roku – 10 listopada 2010 roku.

Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2010 – 27.08.2010 roku.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2009 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu – 30.04.2010 roku.

Zarząd Spółki podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2010 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny przekazywane do publicznej wiadomości, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z § 83 ust. 1i 3, § 101 ust. 2 oraz § 103 ust. 1 Rozporządzenia
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »