Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
110/2011 2011-12-23 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23.12.2011 roku Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz.1539 ze zm.) zawiadomił Spółkę, iż w wyniku zbycia 10.000.000 akcji Boryszew S.A. w transakcji pakietowej zawartej w dniu 22.12.2011 r., rozliczonej w dniu 28.12.2011 r., udział w ogólnej liczbie głosów Spółki posiadanych przez Bank zmniejszył się poniżej progu 5 %,
Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Bank posiadał 115.759.274 akcje spółki Boryszew S.A., które stanowiły 5,13% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dawały 115.759.274 głosy, które stanowiły 5,13% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Aktualnie Bank posiada 105.759.274 akcje Spółki, które stanowią 4,69% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki oraz dają 105.759.274 głosów, które stanowią 4,69% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »