Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
74/2011 2011-08-22 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G

Spółka Boryszew S.A. informuje, że otrzymała:
 Uchwałę nr 1089/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 sierpnia 2011 roku, mocą, której Zarząd Giełdy wyznaczył na 23 sierpnia 2011 roku dzień ostatniego notowania 1.128.357.846 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Boryszew S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBRSZW00128,
 Uchwałę nr 1090/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 sierpnia 2011 roku, mocą której Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1.128.357. 846 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Boryszew S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz postanawia wprowadzić z dniem 24 sierpnia 2011 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Boryszew S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 24 sierpnia 2011 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLBRSZW00011.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 2) i 3) Rozporządzenia


Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »