Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
73/2011 2011-08-18 Jednolity tekst Statutu Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 18 sierpnia 2011 roku uchwaliła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, wprowadzone uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 28 lutego 2011 roku, wpisane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2011 roku, sygnatura sprawy WA.XIV NS – REJ.KRS /19128/11/601.

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 2b Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko– Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »