Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
71/2011 2011-08-16 Informacja osób zobowiązanych

Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2011 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pani Małgorzaty Iwanejko, Prezesa Zarządu Boryszew S.A., iż w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Boryszew S.A. w drodze emisji 1.128.357.846 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G, Pani Małgorzata Iwanejko stała się właścicielką 250.064 akcji tej Spółki.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym osoba pełniąca w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze poinformowała Spółkę, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Boryszew S.A. w drodze emisji 1.128.357.846 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G, stała się posiadaczem 1.953 akcji tej Spółki.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »