Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
7/2011 2011-01-26 Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku

Zarząd Boryszew SA podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2011.

 

Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową:
- za IV kwartał 2010 roku – 28 lutego 2011 roku,
- za I kwartał 2011 roku – 12 maja 2011 roku,
- za III kwartał 2011 roku – 10 listopada 2011 roku.

 

Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2011 – 30.08.2011 roku.

 

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2010 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu – 28.04.2011 roku.

 

Zarząd Spółki podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2011 roku.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny przekazywane do publicznej wiadomości, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

 

Zgodnie z § 82 ust. 1 i 2, § 83 ust. 1 i 3, § 101 ust. 2 oraz § 103 ust. 1 Rozporządzenia

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »