Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
1/2011 2011-01-03 Informacja osoby zobowiązanej

Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, że w dniu 8 grudnia 2010 roku w wyniku zapisu złożonego na podstawie praw poboru przydzielono tej osobie 28 000 praw do akcji serii F.
W dniu 29 grudnia 2010 roku w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Boryszew S.A. w drodze emisji 752.238.564 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F, osoba ta stała się posiadaczem 28 000 akcji tej Spółki.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »