Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
27/2011 2011-03-25 Złożenie prospektu emisyjnego

Działając na podstawie uchwały Nr 4b Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z prawem poboru. Proponowany dzień prawa poboru 15.04.2011 roku oraz uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu dematerializację i dopuszczenie akcji nowej emisji do publicznego obrotu na rynku regulowanym (treść podjętych uchwał została przekazana raportem bieżącym nr 16/2011 w dniu 28.02.2011 roku), Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego przygotowanego w związku z ofertą publiczną 1.128.357.846 Akcji Serii G.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »