Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
3/2013 2013-01-04 Informacja osoby zobowiązanej

Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 4 stycznia 2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A., pełniącego jednocześnie funkcje nadzorcze w Impexmetal S.A, iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając w granicach upoważnienia udzielonego Boryszew S.A. Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dokonała na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. transakcji nabycia akcji Boryszew S.A.:

 

Data nabycia     Liczba akcji      Średnia cena za akcję
28.12.2012         5.377.520                  0,62 zł

 

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych

 

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »