Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
4/2013 2013-01-11 Odwołanie prognozy na rok 2012

Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji o odwołaniu prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Boryszew na rok 2012, opublikowanej w raporcie bieżącym nr 8/2012 z dnia 15 marca 2012 roku.
Decyzja o odwołaniu przez Boryszew S.A. prognozy finansowej związana jest z nieprzeszacowaniem przez podmiot zależny od Spółki wartości działki położonej na ulicy Łuckiej w Warszawie w związku z brakiem uzyskania przez nią prawomocnego pozwolenia na budowę dla projektu, który ma być realizowany na tej nieruchomości.
Zarząd Boryszew SA w prognozie opublikowanej w dniu 15 marca 2012 roku wskazywał na fakt, że uwzględnia ona pozytywny wpływ na wyniki zdarzeń o charakterze jednorazowym, w tym m.in. ujawnienia wartości nieruchomości inwestycyjnych. Przeszacowanie wartości nieruchomości położonej przy ul. Łuckiej w Warszawie było jednym z istotnych elementów opublikowanej prognozy.
Jednocześnie Zarząd zdecydował o nie publikowaniu nowej prognozy wyników Grupy Kapitałowej Boryszew za 2012 roku.
 

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 25 w zw. z § 31 Rozporządzenia

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »