Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
14/2011 2011-02-11 Informacja osoby zobowiązanej

W dniu 11.02.2011 roku do Spółki Boryszew S.A. wpłynęło od Członka Zarządu Boryszew S.A. zawiadomienie, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), o dokonaniu transakcji zbycia w dniu 08.02.2011 roku 12.500 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, po cenie 5,00 zł za jedną akcję.
Powyższe transakcje zostały dokonane poza rynkiem regulowanym.
Osoba, której dotyczy zawiadomienie, nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »