Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
70/2012 2012-12-28 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną

Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając w granicach upoważnienia udzielonego Boryszew S.A. Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A., oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nabyła w dniu 27 grudnia 2012 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5.048.860 sztuk akcji Boryszew S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie jednostkowej 0,61 zł /szt.
Powyższe akcje dają 5.048.860 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,22% kapitału zakładowego Spółki.
W wyniku zawarcia powyższej transakcji Spółka Boryszew posiada pośrednio i bezpośrednio poprzez spółkę zależną 118.622.480 sztuk akcji własnych, stanowiących 5,25% kapitału zakładowego i dających prawo do 118.622.480 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółki.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »