Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
53/2012 2012-10-01 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 1 października 2012 roku, jednostka zależna od Boryszew S.A. nabyła zgodnie z Propozycją Nabycia Obligacji:

38 sztuk obligacji imiennych serii G, o nominale 1.000.000,00 zł każda, wyemitowanych przez Boryszew S.A. w dniu 1 października 2012 roku w ramach Programu emisji 3 – letnich obligacji imiennych. Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za łączną kwotę 38.000.000,00 zł.
Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych.
Termin wykupu obligacji: 28.02.2014 roku.
Przedmiotowe obligacje imienne zastępują obligacje, których termin wykupu upłynął w dniu 30 września 2012 roku.
Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »