Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
26/2012 2012-05-07 Nabycie od DM PKO BP akcji własnych

Zarząd Boryszew S.A. ("Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym Spółka wykonując postanowienia Umowy pośrednictwa w skupie akcji własnych Spółki Boryszew S.A. w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży z dnia 14 lutego 2012 roku ("Umowa") zawartej z PKO BP S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO BP SA z siedzibą w Warszawie („DM PKO BP”), nabyła w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 19.200.000 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie jednostkowej 0,78 zł/szt.
Powyższe akcje własne Spółki dają 19.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. i stanowią 0,851 % kapitału zakładowego Spółki.
Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 75.915.692 sztuki akcji własnych, stanowiących 3,364% kapitału zakładowego i dających prawo do 75.915.692 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółki.

Zgodnie z §. 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia
Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »