Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
30/2012 2012-05-08 Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2011 rok

Zarząd Boryszew S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Boryszew S.A., działając na podstawie § 12 ust. 11 pkt 10 Statutu Spółki oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 28 maja 2012 roku.
Ponadto Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, przyjęte uchwałami Rady Nadzorczej w dniu 8 maja 2012 roku, Sprawozdania, które zostaną przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Spółki:
 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku,
 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011,
 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2011 rok,
Treść Sprawozdań znajduje się w załączeniu do raportu.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »