Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
13/2012 2012-03-22 Spełnienie warunków zawieszających przy nabyciu aktywów niemieckiej Grupy YMOS

Zarząd Boryszew S.A.(„Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 94/2011 z dnia 31.10.2011r. oraz nr 113/2011 z dnia 31.12.2011r., zawiadamia, iż zgodnie z postanowieniami umowy, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2012 z dnia 13.03.2012r., tj. umowy dotyczącej nabycia aktywów niemieckich spółek YMOS GmbH, YMOS Ubrig GmbH oraz YMOS Prenzlau GmbH, w skład których weszły m.in.:
- ruchomy majątek trwały i obrotowy,
- nieruchomości,
- wartości niematerialne i prawne,
- związana z przedsiębiorstwem wartość firmy („good will”),
- prawa wynikające z wybranych umów z kontrahentami (klientami i dostawcami),
spełnione zostały następujące warunki zawieszające umowy:
- Rada Wierzycieli potwierdziła umowę zakupu majątku poszczególnych spółek grupy YMOS.
- Cena zakupu, za nabywane aktywa, wpłynęła na konta syndyka oraz notariusza.
Spółka otrzymała pozytywną decyzję Federalnego Urzędu Antymonopolowego (Bundeskasrtellamt) w sprawie nabycia w/w aktywów, o której informowała w raporcie bieżący nr 6/2012 z dnia 28.02.2012r.
Spółka przewiduje, że skutek rzeczowy umowy dotyczący przejścia własności majątku oprócz nieruchomości (Closing) nastąpi w dniu 25.03.2012r. o godzinie 0.00 pod warunkiem, iż Wierzyciele uprawnieni do osobnego zaspokojenia z nabywanego majątku oświadczą wobec Sprzedającego o rezygnacji z tego prawa.
O ziszczeniu się tego warunku Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »