Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
4/2012 2012-01-26 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku

Zarząd Boryszew SA podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych
w roku 2012.

I. Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową:
- za IV kwartał 2011 roku – 29 lutego 2012 roku,
- za I kwartał 2012 roku – 15 maja 2012 roku,
- za III kwartał 2012 roku – 15 listopada 2012 roku.

II. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2011 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu – 26 kwietnia 2012 roku.

III. Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za
I półrocze 2012 – 30 sierpnia 2012 roku.

Zarząd Spółki podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2012 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny przekazywane do publicznej wiadomości, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z § 82 ust. 1 i 2, § 83 ust. 1 i 3, § 101 ust. 2 oraz § 103 ust. 1 Rozporządzenia


Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »