Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
30/2013 2013-05-07 Zawiadomienie o zmianie udziałów


Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 maja 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, w którym informuje, iż dnia 30 kwietnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Spółki Boryszew S.A. o nabyciu przez spółkę zależną Impexmetal S.A. (zgodnie z postanowieniami Umowy pośrednictwa w skupie akcji Spółki Boryszew S.A. w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży z dnia 13 lutego 2013 roku zawartej z PKO BP S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO BP SA z siedzibą w Warszawie), w dniu 29 kwietnia 2013 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 29.788.830 sztuk akcji Boryszew S.A.
Transakcja ta spowodowała zmianę udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów o 1% na walnym zgromadzeniu spółki Boryszew SA.
Przed dniem transakcji – 28 kwietnia 2013 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 1.170.400.400 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 51,86% udziału w kapitale zakładowym spółki i pośrednio poprzez spółki od niego zależne 128.887.500 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 5,71% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały 1.299.287.900 głosów na WZ, co stanowiło 57,57% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.
Na dzień 5 maja 2013 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 1.177.635.166 sztuk akcji Boryszew SA, stanowiących 52,18% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki od niego zależne 158.676.330 sztuk akcji spółki Boryszew SA, stanowiących 7,03% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje uprawniają do 1.336.311.496 głosów na WZ, co stanowi 59,21% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.


Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie


Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »