Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
34/2013 2013-06-07 Dotychczasowa treść § 6 ust.1 Statutu Spółki (w związku z wnioskiem zgłoszonym przez Akcjonariusza)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku w dotyczącego uzupełnienia porządku obrad ZWZ Boryszew S.A. oraz mając na uwadze proponowaną przez Akcjonariusza zmianę § 6 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd Boryszew S.A. podaje dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 225.671.569,20 złotych i dzieli się na 2.256.715.692 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, 313.432.735 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E, 752.238.564 sztuki akcji zwykłych na okaziciela serii F i 1.128.357.846 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G.”


Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia


Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »